محصول

 خانه/محصول

لغتنامه مرجع آريانا

http://www.ariana-online.com/images/products/Marja_4.png

6,100 تومان


واژه نامه مختلف ( شامل 17 فرهنگ عمومي و تخصصي) واژه نامه هاي عمومي: : انگليسي به فارسي، فارسي به انگليسي، انگليسي به انگليسي، فارسي به فارسي، فرهنگ لغات مترادف و متضاد انگليسي، انگليسي به فرانسه، فرانسه به انگليسي، انگليسي به آلماني، آلماني به انگليسي، انگليسي به ايتاليايي، ايتاليايي به انگليسي، انگليسي به اسپانيايي، اسپانيايي به انگليسي، انگليسي به عربي، عربي به انگليسي واژه نامه هاي تخصصي: واژه نامه جامع پزشكي فارسي به انگليسي، واژه نامه جامع پزشكي انگليسي به انگليسي، واژه نامه جامع پزشكي انگليسي به فارسي، واژه نامه جامع كامپيوتر انگليسي به فارسي متن كامل تمامي اطلاعات دايره المعارف معروف و جامع Microsoft Encarta قابليت ترجمه كامل متن بصورت Verbatim (كلمه به كلمه) كه مي تواند فايلهاي بزرگ متني را نيز بعنوان ورودي قبول كند غلط ياب املايي براي متون انگليسي، تلفظ كامل لغات انگليسي قابليت جستجوي الگويي براي جستجوهاي پيشرفته قابليت مرور كردن لغات و فيلترينگ مرورگر بسيار هوشمند و قابل دسترس در برنامه هاي مختلف تنها با يك دابل كليك و يا كليدهاي تركيبي به انتخاب كاربر رابط كاربر بسيار كارآمد با دو سطح قابليت تنظيم رابط كاربر توسط كاربر استفاده از فرهنگ لغات در اندازه هاي مختلف در صفحه نمايش قابليت گرفتن معاني لغات فارسي در محيطهاي گوناگون مانند MS Office، Internet Explorer و . . . قابليت دسترسي به معاني فارسي لغات عربي، ايتاليايي، آلماني، اسپانيايي و فرانسوي فقط با يك كليك بر روي معني انگليسي آنها داراي بيش از شش ميليون ورودي همراه با بسياري از تركيبها و معاني مختلف لغات در جملات مختلف ريشه يابي كامل لغات مورد نظر راهنماي كامل استفاده به زبان فارسي