خرید شماره سریالجهت برنامه های تک سطحی

 خانه/خرید شماره سریال

خرید شماره سریال تک سطحی:

با امکان خرید از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب

افرادی که  از مجمو عه هایی  تک سطح  و یا نسخه های اینترنتی محصولات آریانا استفاده می کنند، می توانند با خرید شماره سریال، از کلیه امکانات آن استفاده نمایند.
سریال خریداری شده، صرفا جهت استفاده ی یک نفر یا یک خانواده بوده و قابل نصب بر روی سه سیستم می باشد. جهت این کار می توانید با انتخاب نسخه ای که مایل به خرید شماره سریال آن هستید و پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه بانک با استفاده از کارتهای عضو شتاب، سریال مورد نظر را دریافت و از آن استفاده نمایید.